Телефони за получаване на справки и друг вид информация от районната администрация

 

Съобщение

 

Уважаеми съграждани,

 

В условията на обявена извънредна епидемична обстановка, информация по повод административни услуги, справки по преписки и обща информация може да получите от районната администрация на телефони:

 

Централа: 02/ 991-72-30

 

Център за административно обслужване: 02/ 991-62-46

/фронт-офис/

 

Информация за Вашата преписка може да получите и чрез бутон „Деловодна справка“ на сайта на район „Нови Искър“: http://www.novi-iskar.bg/

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА