|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед рни20-рд09-399 от 26.11.2020 на Кмена на район Нови Искър за организация на работа

 

Заповед рни20-рд09-399 от 26.11.2020 на Кмена на район Нови Искър за организация на работа

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА