|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед № РНИ21-РД09-69 от 01.02.2021на кмета на район Нови Искърза организация на работата

 

Заповед  № РНИ21-РД09-69 от 01.02.2021на кмета на район Нови Искърза организация на работата

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА