Подмяна на участък от захранващ водопровод за резервоар Локорско – ф250 СТ над река Локорска, с. Локорско, район „Нови Искър“ – СО"

 

На 08.02.2020г. „Софийска вода“ АД, като част от инвестиционната си програма за 2021г.  започва реализация на обект: „Подмяна на участък от захранващ водопровод за резервоар Локорско – ф250 СТ над река Локорска, с. Локорско, район „Нови Искър“ – СО".

Планирания текущ ремонт се състои в подмяна на амортизиран стоманен водопровод ф250 СТ с нов стоманен водопровод ф250 СТ с дължина 91м.

Изпълнението на строително - монтажните работи е планирано да продължи 25 работни дни.

Към момента при изпълнение на строителните дейности не е предвидено спиране на водоподаването. При необходимост от спиране на водоподаването „Софийска вода“ АД своевременно ще информира районната администрация и засегнатото население.

След реализация на проекта ще се подобри качеството на водоснабдителната услуга за домакинствата в с. Локорско.

Ситуационен план - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА