1 555.55 лв. е събраната сума от кутиите за дарение в кампанията за нов параклис в Нови Искър

 

1 555.55 лв е сумата, която беше събрана в кутиите за дарения в подкрепа на инициативата за изграждане на православен параклис в местността “Кръста” в Нови Искър.

Днес кутиите бяха отворени в сградата на 176 ОбУ “Св. Св. Кирил и Методий” от комисия в състав: Владислав Владимиров, Борислав Евтимов и Росен Манчев от организаторите, Николай Радулов - директор на училището и представител на районната администрация. Парите от даренията бяха преброени и описани.
Чрез банковата сметка за инициативата беше дарена сума в размер на 6 330 лв. Общата събрана сума е в размер на 7 885.55 лв.

Кампанията за набиране на средства продължава! Всеки, който иска да помогне, може да направи това като дари средства по сметката на църковното настоятелство на бъдещия параклис:

BG95STSA93000027739895

ПАРАКЛИС СВЕТИ ДУХ КВ. КУМАРИЦА

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА