Планирано прекъсване на електрозахранването на 23 февруари 2021 година

 

На 23.02.2021 г. /12:46 - 16:30 ч./ - Мировяне: Алеко Константинов/Васил на 31 вдвора на ТКЗС, Месност Долно Ливаге , Стопански Двор С. Мировяне УПИ 1-725

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА