Разработени са електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.

 

Шест /6/ нови електронни услуги са разработени от Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с предстоящите парламентарни избори, а именно:

1. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

2. Гласуване с подвижна избирателна кутия /по чл.37, ал.1 и 2 от ИК/;

Линк за достъп:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67

3. Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители /по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл.251 от ИК/;

Линк за достъп:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd

4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите – 4 април 2021 г. /по чл.43, ал.1, изр.1 от ИК/;

Линк за достъп:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee

5. Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК /чл.39, ал.2 и 3 от ИК/;

Линк за достъп:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284/

6. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Линк за достъп:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

 

Район „Нови Искър“ е присъединен към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ и при заявяване  от страна на гражданите услугите ще бъдат изпълнени.

Услугите и информацията за тях са публикувани на интернет адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА