Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община

 

Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - ТУК.


Приложение 1 - Информация по Приложение 2 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА