Приложение № 2 за определяне на размера и местоположението на пасища, мери и ливади

 

Приложение № 2 за определяне на размера и местоположението на пасища, мери и ливади - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА