Добавяне на летяща пепел от ТЕЦ с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка-бетонов възел на бул. "Чепинско шосе" № 15, в УПИ-867, 868, 869, с. Чепинци, район "Нови Искър"

 

Добавяне на летяща пепел от
ТЕЦ с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на
съществуваща работна площадка-бетонов възел на бул. "Чепинско шосе" №
15, в УПИ-867, 868, 869, с. Чепинци, район "Нови Искър" - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА