Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за продажба на ел. енергия върху имот с идентификатор 48393.4989.936 в землището на с. Мировяне, район "Нови Искър", с обща инсталирана мощност 29,93kw.

 

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за продажба на ел. енергия върху имот с идентификатор 48393.4989.936 в землището на с. Мировяне, район "Нови Искър", с обща инсталирана мощност 29,93kw. - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА