|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед № РНИ21-РД09-203 ОТ 05.05.2021 Г. на кмета на район Нови Искър за организация на работата

 

Заповед № РНИ21-РД09-203 ОТ 05.05.2021 Г. на кмета на район Нови Искър за организация на работата

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА