|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност Старши юрисконсулт

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност Старши юрисконсулт

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА