|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши юрисконсулт“

 

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши юрисконсулт“

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА