ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ е ИД 11884.5595.27 и образуване на нов УПИ I-27, кв. 35, с. Войнеговци, район "Нови Искър" - СО и ПУР - продължение на улична регулация от о.т.79д- о.т.150 - о.т.161, с. Войнеговци

 

ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ е ИД 11884.5595.27 и образуване на нов УПИ I-27, кв. 35, с. Войнеговци, район "Нови Искър" - СО и ПУР - продължение на улична регулация от о.т.79д- о.т.150 - о.т.161, с. Войнеговци - документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА