|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

 

СО - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Във връзка с нуждите на отдел „Общински имоти“, търсим да назначим отговорна, позитивна и мотивирана да се развива личност, която да се присъедини към нашия екип.

 

Ако притежавате:

ü  Висше образование, техническо ще се счита за предимство;

ü  Минимална образователна  степен – бакалавър;

ü  Желание да учите и да се развивате в посочената сфера;

ü  Умение за разчитане на скици по кадастрална карта;

ü  Добра компютърна грамотност;

ü  Готовност за работа в динамична среда;

ü  Умения за работа в екип;

ü  Аналитични умения;

ü  Минимум 1г. опит на подобна позиция;

 

Ние  предлагаме:

     Постоянен трудов договор с брутно възнаграждение 1250лв.;

     Петдневна работна седмица с работно време 8:30-17:00 ч.;

     Пакет социални придобивки;

     Интересна и динамична работа свързана с разрешаване на различни  казуси;

     Периодично допълнително материално стимулиране, според представянето Ви;

     Възможност за кариерно развитие;

     Обучения за повишаване на компетенциите;

 

Вашите отговорности и ежедневни дейности ще бъдат свързани със:

     Изготвяне на удостоверения и справки свързани с общински имоти.

     Участие в дейности, свързани с контрола по ефективно стопанисване и използване на общински имоти.

     Обработка на документи по преписки за картотекиране на граждани.

     Работа по преписки за продажба на общински имоти.

     Изготвяне на справки и доклади до Столичен Общински Съвет.

     Участие в комисии.

     Изготвяне на договори за отдаване под наем на общински терени и обекти, както и заповеди свързани със дейността на отдела.

Начин на провеждане на подбора:

По документи, след което интервю-събеседване с одобрените на първи кръг кандидати.

 

Необходими документи:

-        Подробна професионална автобиография /СV;

 

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпращайте Вашите документи на адрес: jobs@novi-iskar.bg или във фронт-офиса на СО-Район „Нови Искър“ на адрес: гр.Нови Искър, ул.Искърско Дефиле №121. Ще се свържем с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща. 

 Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане  единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА