|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност Юрисконсулт в отдел УОСЖФРКТД

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжност Юрисконсулт в отдел УОСЖФРКТД

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА