Уведомяваме Ви, че всеки който има желание да кандидатства по Програма LIFE на Европейския съюз може да го направи от 26.07.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме Ви, че всеки който има желание да кандидатства по Програма LIFE на Европейския съюз може да го направи от 26.07.2021 г., в кабинет № 312, всеки вторник от 9.00 до 12.00 часа и всеки четвъртък от 13.00 до 17.00 часа..

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА