Инвестиционно предложение - "Външно електрозахранване с кабели Ср.Н.20кV и нов БКТП 800КVA/20кV/ с Тр-р 250 КVА /20 кV/ на "Цех за метални изделия-едноетажно производство, складово хале" с местонахождение: УПИ V-776, кв- 48, попадащ в регулационните ...

 

"Външно електрозахранване с кабели Ср.Н.20кV и нов БКТП 800КVA/20кV/ с Тр-р 250 КVА /20 кV/ на "Цех за метални изделия-едноетажно производство, складово хале" с местонахождение: УПИ V-776, кв- 48, попадащ в регулационните линии на с. Мировяне, район "Нови Искър", Столична община". Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА