Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ III, квартал 26, по действащия регулационен план на град Нови Искър, квартал Курило, район "Нови Искър", Столична община

 

Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ III, квартал 26, по действащия регулационен план на град Нови Искър, квартал Курило, район "Нови Искър", Столична община. Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА