|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед № РНИ21-РД09-316 от 02.08.2021 на Кмета на район Нови Искър за организация на работата

 

Заповед № РНИ21-РД09-316 от 02.08.2021 на Кмета на район Нови Искър за организация на работата

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА