Монтиране на допълнителна мобилна инсталация /автоклав/ за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка с местонахождение: ПИ с идентификатор 00357.5362.776, гр. Нови Искър"

 

Монтиране на допълнителна мобилна инсталация /автоклав/ за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка с местонахождение: ПИ с идентификатор 00357.5362.776, гр. Нови Искър". Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА