Изграждане на нова ВЛ 110 KV от п/ст "Курило" до п/ст "Металургична" през землищата на гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци, с. Локорско, район "Нови Искър", Столична община

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА