Изграждане на нова ВЛ 110 KV "Металургия-Негован" в землището на гр. Нови Искър, район "Нови Искър", Столична община

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА