Стартира обработка против комари на територията на район „Нови Искър“ – СО

 

Стартира обработка против комари на територията на район „Нови Искър“
– СО.

 На 03.09.2021 г. с начален час 22,00 ч. поетапно ще бъдат обработени
срещу комари, всички общински зелени площи, паркове, градини и детски
площадки на територията на гр. Нови Искър и 12 – те населени места в
района.

Зоните, които ще бъдат обработени, ще се обозначават от изпълнителия с
табели за вида обработка, използван препарат, карантинен период, фирма
изпълнител и телефон за контакти.

Обработките ще се извършат с биоцидни препарати – разрешени за
употреба в бита и в обекти с обществено предназначение от Министерство
на здравеопазването.
Дейността ще се извърши при благоприятни метеорологични условия.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА