|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед РНИ21-РД09-342 ОТ 01.09.2021 г. на Кмета на район Нови Искър за организация на работата

 

Заповед РНИ21-РД09-342 ОТ 01.09.2021 г. на Кмета на район Нови Искър за организация на работата

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА