Над 100 книги за по-малко от 2 часа! С толкова зарадвахме всички, които се спряха край мобилната ни книгораздавница в петък!

 

Ако и на Вас Ви се чете нещо, което нямате в библиотеката у дома – и се питате как да постъпите: заглавието, което отдавна търсите, може би е при нас! 

Ще Ви струва ли нещо?

Напомняме: тази литература  

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА