През септември 2021 г., „Софийска вода“ АД започва изпълнение на обект „Аварийна подмяна на уличен водопровод

 

През септември 2021 г., „Софийска вода“ АД започва изпълнение на обект „Аварийна подмяна на уличен водопровод по ул. „Тополите“ от ул. „Враня“ от ул. „Спортист“, по ул. „Враня“ от. ул. „Тополите“ до ул. „Христо Ботев“, по ул. „Враня“ от ул. „Тополите“ до ул. „Христо Ботев“, по ул. „Янтра“ от ул. „Тополите“ до ул. „Съгласие“, кв. Гниляне, СО – район „Нови Искър“.

Проектът предвижда подмяна на 1500 м. амортизирани водопроводни тръби с нови от полиетилен с диаметър ф110.

Изпълнението на проекта ще осигури подобряване на водоснабдителната услуга за територията.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА