Поздравителен адрес от кмета на район "Нови Искър" по повод 22 септември

 

ДО

ЖИТЕЛИТЕ НА

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

22 СЕПТЕМВРИ

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

От името на ръководството на СО — Район „Нови Искър“ и лично от свое име Ви поздравявам с Деня на Независимостта на република България!

В днешния ден с гордост и признание славим независимостта, чието провъзгласяване с Манифест на 22 септември 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново е забележителен момент в нашата история.

С този акт тържествува идентичността на нашия народ — независим, древен, героичен!

Днес тачим силата и доблестта на българския дух — едно от съкровищата на съвременна Европа!

Нека пазим идеалите, отстоявани от предците ни и стигнали до нас през обратите на времето! Да търсим и откриваме смисъла на постигнатото в светлината на съвремието и на бъдния ден!

Нека заветът на Апостола: „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“ винаги ни носи с миналото и отговорност пред бъдещето!

 

ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА!

 

22 септември 2021 г.
гр. Нови Искър 

 

 Даниела Райчева

 Кмет на Район „Нови Искър”

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА