Инвестиционното предложение "Инсталации за производство на битумни продукти на обособена площадка на територията на "Зебра" АД, в част от ПИ с идентификатор 00357.5350.1182 (УПИ - I), гр. Нови Искър, район "Нови Искър", Столична община

 

Инвестиционното предложение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА