Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10м" в поземлен имот с идентификатор11884.5588.47, с. Войнеговци, район "Нови Искър", Столична община

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА