Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст " Курило" до п/ст "Металургична" през землищата на гр. Нови Искър, с. Подгумер , с. Войнеговци , с. Локорско , район " Нови Искър", Столична община

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА