Официалното представяне на проект „Градът в миниатюри”


На 09 юли 2012 г. (понеделник) от 15.00 часав ритуалната зала на район „Нови Искър” на ул. „Искърско дефиле” № 123 ще се състои официалното представяне на проект „Градът в миниатюри”, който район „Нови Искър” реализира с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа. 
    
Проектната идея е насочена към изработване миниатюрни макети на значими паметници на културно-историческото наследство, характерни за район „Нови Искър”.Чрез анкетно допитване до жителите на района и столицата ще бъдат определени десет обекта, които да бъдат реализирани под формата на миниатюри, а впоследствие представени в изложба. 
    
Ще бъде представен и екипът, който ще реализира проекта, както и общите и специфични цели на проекта – популяризиране на София като кандидат за европейска столица на културата, чрез представяне на културно-историческото наследство в миниатюри, представяне на културно-историческото наследство на район „Нови Искър” като част от СО на по-голям брой хора, опознаване на малко известни обекти, съпричастност и отговорност към тяхното съхранение и опазване. Ще бъдат представени дейностите по реализацията на проекта „Градът в миниатюри”, график за тяхното изпълнение, както и очакваните крайни резултати. 
    
След представянето на проекта „Градът в миниатюри” ще се проведе дискусия за първия етап от реализацията на дейностите, а именно разпространяването на анкетата сред жителите на район „Нови Искър”, чрез която те ще могат да определят десетте обекта, които да бъдат реализирани под формата на миниатюри. 
    
Реализацията на проект „Градът в миниатюри” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2012 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА