Първи стажант по проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2“

 

На 12.11.2021 г. официално приключи стажа си Моника Владимирова – първият стажант по проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2“.

Моника Владимирова проведе стажа си като част от екипа на отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“. През двата месеца, с помощта на нейният ментор – инж. Ванина Стойчева и под ръководството на г-жа Детелина Трайкова – Секретар на СО-Район „Нови Искър“, практически използва знанията, които е придобила по време на обучението си в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

За времето на практическото обучение стажанта активно участва в различни дейности, касаещи благоустройството и екологията. Една от тях е работа по проект „Зелена София“, свързана със засаждане на дървесна и храстова растителност и облагородяване на зелените площи на територията на района.

Всеки, който иска да кандидатства по програма „Студентски практики – Фаза 2“ може да посети страницата на проекта: https://praktiki.mon.bg/

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА