Искане за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение за "АМ "Европа" участък по нов терен от км 32+447.20 /край на ПУП-ПП за обект "Модернизация на съществуващо ...

 

Искане за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за
инвестиционно предложение за "АМ "Европа" участък по нов терен от км
32+447.20 /край на ПУП-ПП за обект "Модернизация на съществуващо трасе
на път I-8 "Калотина- СОП" от 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до
км 32+447.20, одобрен със заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на
МРРБ"/=32+449.08 /по технически проект от 2019г./ до км 48+611.93
/начало на пътен възел при пресичане на път II-18 "Софийски околовръстен
път" със "Северна скоростна тангента"/ - изграждане и реконструкция на
инженерни мрежи - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА