Инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на Поземлен имот с идентификатор 57011.5535.39 по ККР на с.Подгумер, град Нови Искър - ново инвестиционно предложение

 

Инвестиционното предложение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА