Инвестиционно предложение за изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. "Равнище", с. Житен

 

Инвестиционното предложение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА