Важно! Пожароопасният сезон започва!

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с обявения пожароопасен сезон в горските територии, считан от 15.04.2022 г. до 30.11.2022 г., апелираме за спазване на правилата с цел защита на горските и земеделските територии от пожари.

Напомняме Ви, че е ЗАБРАНЕНО:

· Опожаряването на гори, храсталаци и треви в горите, както и земите от горските територии;

· Да се изгарят стърнищата и други растителни отпадъци в земеделските земи;

· Паленето на огън в горските територии, извън местата обозначени с табела с надпис „Място за палене на огън“;

· Оставянето на огън в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен;

! ! ! Лице, забелязало възникнал пожар, незабавно да подаде сигнал на тел. 112

! ! ! Причинителите на пожар и тези, които не спазват правилата за противопожарна безопасност, се санкционират по реда на Закона за горите и Наказателния кодекс.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА