Инвестиционно предложение "Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище "Марудниците" - участък "Марудниците-запад" в землищата на с. Чепинци и с. Негован

 

Инвестиционното предложение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА