Протокол от Комисия за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

 

Протоколът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА