Инвестиционно предложение - Изграждане на еднофамилна жилищна сграда за собствени нужди" в имот идентификатор 40436.5396.922, находящ се в с. Кубратово

 

Документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА