Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на градински инвентар и помещение за обитаване в имот с идентификатор по кадастрална карта 80409.5868.38 в землището на с. Чепинци, район "Нови Искър", м. "Козянов гьол"

 

Инвестиционното предложение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА