Столична община-район „Нови Искър“ уведомява всички заинтересовани лица, че на 21.06.2022 г. /вторник/ от 18:30 ч. на стадиона в кв.Кумарица с адрес: гр.Нови Искър, ул. „Стадиона“ №1 ще се проведе обществено обсъждане за безвъзмездно предоставяне за изпол

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Столична община-район „Нови Искър“ уведомява всички заинтересовани лица, че на 21.06.2022 г. /вторник/ от 18:30 ч. на стадиона в кв.Кумарица с адрес: гр.Нови Искър, ул. „Стадиона“ №1 ще се проведе обществено обсъждане за безвъзмездно предоставяне за използване на недвижим имот – спортен терен, публична общинска собственост, находящ се в кв.Кумарица.

За посоченият спортен обект е заявен интерес от ФК „Искър – 1945 Нови Искър“, който е предоставил в районната администрация всички изискуеми документи съгласно чл. 24 от ППЗФВС, както и на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „НОВИ ИСКЪР“

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА