СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЕТАП „ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ“ В ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЕТАП „ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ“ В ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА