Предстоящо реновиране на подлеза под жп. линиите при завод „Зебра“

 

Район „Нови Искър“ предвижда да извърши реновиране на подлеза под жп. линиите при завод „Зебра“ – кръстовище на ул.“Чавдар войвода“, ул.“Вечерница“ и ул.“Кременица“. Едно от предвидените мероприятия е преасфалтиране на пътното платно, поради честото завиряване на подлеза и създаващите се неудобства за автомобилите и автобусите при преминаването през него. За целта се налага да се преустанови движението на ППС, включително и на градския транспорт през подлеза.

В тази връзка, на 02.07.2022г. /събота/ в периода от 10,00ч. до 14.00 ч. да бъде преустановено движението както на автомобилите, така и на автобусни линии №23, №26 и №28  в участъка и да бъде променен маршрута им временно в посочения часови период.

 Карта - ТУК

Изготвил:  инж.Милена Банкова –началник отдел „ИИБЕ“     дата 22.06.2022г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА