Изработен проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за с. Кубратово

 

Изработен проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за с. Кубратово
Документът може да бъде видянТУК

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА