Изграждане на сгради за чисто производство и обслужване на автомобилна електроника в поземлен имот с идентификатор 80409.5829.9, местност Долето, с. Чепинци, район "Нови Искър", Столична община"

 

Изграждане на сгради за чисто производство и обслужване на автомобилна електроника в поземлен имот с идентификатор 80409.5829.9, местност Долето, с. Чепинци, район "Нови Искър", Столична община"
Документът може да бъде видян ТУК

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА