Разрешение за строеж №Б-116/22.07.2022г. на Главния инженер на НАГ- СО за строеж: "Нова ВЛ 110kV от п/ст "Курило" до п/ст "Металургична", преминаващ през землищата на: гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци и с. Локорско"

 

Издадено разрешение
за строеж №Б-116/22.07.2022г. на Главния инженер на НАГ- СО за строеж:

"Нова ВЛ 110kV от п/ст "Курило" до п/ст "Металургична", преминаващ през
землищата на: гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци и с. Локорско"

Документът може да се види ТУК.

Приложенията към издаденото разрешение за строеж и одобрените проекти са
на разположение за запознаване в сградата на направление "Архитектура и
градоустройство" - СО с адрес: ул. "Сердика" №5, ет. 2, стая 212.

На основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде
обжалвано по законосъобразност пред административен съд София - Град
чрез НАГ- СО в 14 дневен срок от уведомлението за издаденото разрешение
за стоеж.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА