|

Столична Община Район "Нови Искър"







 

 
 
 
 
 

COVID-19

Заповед № РНИ22-РД09-301 от 03.08.2022 г. за организация на работата съгласно въведени мерки срещу COVID-19

 

Заповед № РНИ22-РД09-301 от 03.08.2022 г. за организация на работата съгласно въведени мерки срещу COVID-19

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА