Разширяване на площта на площадката и добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и ...

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА